Information om Tølløse Vandværk

Ved driftsforstyrrelser se på Facebook på Tølløse Vandværk A.m.b.a.

Tølløse Vandværk har analyseret for PFAS forbindelser og resultatet er langt under grænseværdi.

Aflæsnings- og afregningsdatoer

Tølløse Vandværk har bestemt, at vandmålerne skal aflæses pr. 31.12. 2023. Aflæsningen foretages af Tølløse Vandværk og der er lavet en aftale med FORS A/S, at Tølløse Vandværk videregiver måleroplysningerne.

I Januar vil der blive fremsendt en periodeopgørelse/årsopgørelse + aconto opgørelse, for de første 6 måneder af det nye år, til betaling senest den 12. Februar. Næste aconto opkrævning der gælder de sidste 6 måneder af året, som vil blive opkrævet ultimo juli, til betaling senest den 12. august.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter til download

Øvrig dokumentation kan fås ved henvendelse til vandværket pr. telefon eller e-mail. Alle dokumenter til download er i .pdf format, og kræver derfor Adobe Acrobat installeret på din maskine.