Om Tølløse Vandværk

Om Værket

Tølløse Vandværk, er et privat vandværk i Holbæk kommune, der leverer vand til ca. 2.000  forbrugere i Tølløse Stationsby, Kvarmløse, Lunderød, Skimmede, Marup, Nyby, Nr. Vallenderød, Skov Vallenderød, Sophienholm, Nr. Eskilstrup og Gl. Tølløse med omliggende områder.

Vi har samtidig nød- og ringforbindelser med Kirke Eskilstrup, Tjørnede, Ugerløse, St. Merløse og Soderup.

Vandværket er oprettet i 1903, med base i Kvarmløse. De første mange år, foregik oppumpningen ved hjælp af vindmotorer. Vandværket blev flyttet, til den nuværende beliggenhed i 1932. Der er senere, blevet foretaget udvidelser af værket i 1972 og i 1982. Samt en hovedrenovering af værket fra 2010 til 2017, med nye boringer og kildeplads, samt nye elektroniske måler til fjernaflæsning.

Ledningsnettet består af ca. 150 km rør, de er af alle de typer, der er brugt gennem årene. Vi betragter tilstanden som god, men er hele tiden opmærksomme på eventuelle brud og foretager udskiftning løbende.

Vandværket har 6 boringer, på mellem 30 og 40 meters dybde. De kan tilsammen give ca. 310 m3 pr. time

Vandet ledes over et iltningstårn og et reaktionsbassin, til 6 forfilter bassiner, hvor det filtreres 1. gang. Derefter fordeles det i 12 efterfilter bassiner, for at blive filtreret 2. gang. Filtrene fjerner, jern og mangan forbindelser. Efter filtrering, ledes vandet til vores 2 rentvandsbeholdere, på henholdsvis 300 og 400 m3.

Med forudbestemte mellemrum, returskylles filtrene med luft og vand.  Skyllevandet ledes til et udfældningsbassin, hvor det henstår i 16 timer, således at jern og mangan bundfældes. Derefter ledes, det resterende vand i kloakken.

Det rene vand fra rentvandsbeholderen, pumpes ud til forbrugerene. De 6 rentvandspumper, har en samlet kapacitet på ca. 270 m3 pr. time.