Vandkvalitet hos Tølløse Vandværk

Vandkvalitet

Kvaliteten af vandet, der sendes ud til forbrugerne fra Tølløse Vandværk, kontrolleres løbende og det sker flere steder på vandets vej fra boring til forbruger.

Hyppighed og kontrolsteder, er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn, med vandforsyningsanlæg. Heri er også indgående bestemt, hvilke stoffer der skal kontrolleres for.

I boringerne, kontrolleres råvandet (det ubehandlede grundvand) hvert 4. år. Det behandlede vand (efter iltning og filtrering af jern og mangen) kontrolleres på vandværket og på udvalgte steder på ledningsnettet. Kontrollen er omfattende og indeholder bl.a. analyser, for bakterier og en lang række miljøfremmede stoffer. Kontrol af det behandlede drikkevand, sker flere gange om året.

Seneste vandanalyse

Alle vandanalyser på Kvarmløse-Tølløse Vandværk foretages af R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium. Du kan ligeledes finde en vejledning i, hvordan en vandanalyse læses. Vejledningen er udarbejdet af Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium.

Læs den seneste vandanalyse fra Tølløse Vandværk

Sådan læser du en vandanalyse. Klik her

Aktuel Hårdhed

 

Tølløse vandværk 22 Hårdhed [°dH]
Hårdhed Se vandværksanalyse.
Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader (°dH)
Betegnelse Hårdhed [°dH]
Meget blødt 0 – 4
Blødt 4 – 8
Middelhårdt 8 – 12
Temmelig hårdt 12 – 18
Hårdt 18 – 24
Meget hårdt 24 – 30
Særdeles hårdt > 30

Hvad betyder hårdhed?

Hårdheden er et udtryk for, mængden af de opløste grundstoffer calcium og magnesium i vandet. Der er tale om en beregnet værdi og altså ikke en faktisk målt værdi, som ved de fleste andre stoffer i analyserapporterne. Hårdheden angives normalt i tyske hårdhedsgrader (°dH), hvor 1 hårdhedsgrad svarer til 2,8 gange summen af ionerne Ca2+ og Mg2+ angivet i meq/l.

Den lovbestemte grænseværdi, for vandets hårdhed er 5–30 °dH. Den lave værdi er fastsat udfra en sundhedsmæssig betragtning, mens et indhold på mere end 30 °dH, forøger risikoen for uønskede store kalkaflejringer i ledningsnet, installationer og husholdningsmaskiner.

Indholdet af calcium og magnesium og dermed vandets hårdhed, er betinget af de geologiske forhold og der kan være meget store lokale variationer.