Brug spand og børste i stedet for vandslangen. Med slangen kommer du let til at bruge 200 liter vand. Med spand og børste bliver bilen ren med kun 10 liter.

Blomstervanding

Brug en vandkande i stedet for haveslangen. Blomsterne bør kun vandes om aftenen, når solen er gået ned – ellers fordamper det meste af vandet. Det er altid en god ide at undersøge, om der er skjulte utætheder i VVS-installationerne, f.eks. i ledningen til huset. Kontrollér også, om viseren eller tællerhjulet på din vandmåler står absolut stille, når der ikke tappes vand – hvis ikke, kan der være tale om utætheder i den interne installation.